alt

Symptomer

Symptomer

Det er ikke alle som har symptomer. For de som har symptomer, er det ikke alle som har den samme kombinasjonen av symptomer og alvorlighetsgrad. Hvordan du opplever dine symptomer er veldig individuelt. Mange med MPN sykdom opplever at deres symptomer kan ha stor innvirkning på deres livskvalitet. Derfor er det viktig at du er oppmerksom på dine symptomer, slik at du kan motta riktig behandling.

I oversikten under kan lære mer om de 10 symptomene som ofte oppstår hvis du er rammet av noen av de tre MPN sykdommene. Dette er en omfattende liste som ikke tar hensyn til ulikheter mellom de enkelte sykdommene. F.eks. ses tidlig metthet ikke ved ET da milten her ikke er forstørret.1

Sliten

Du er sliten, så innmari sliten. Det kan kjennes ut som om du har sko laget av bly mens du prøver å gå opp en trapp.

Forklaring: Tretthet er vanlig og kan være forårsaket av flere faktorer, inkludert blodmangel (anemi). Din sykdom kan medføre at din benmarg produserer færre røde blodceller, noe som fører til blodmangel. Ved blodmangel evner ikke kroppen din å frakte oksygen like godt og det blir vanskeligere for musklene å fungere. Det er ikke alltid en direkte sammenheng mellom utmattelse og alvorligheten av din sykdom eller blodmangel.1

Kløe

Det klør veldig mye. Det kan kjennes ut som å ha 1000 myggstikk som du ikke kan gjøre noe med.


Forklaring: Din sykdom kan medføre at immunsystemet frigir cytokiner. Cytokinene kan føre til en betennelseslignende tilstand som gir kløe på huden.1

Smerter i skjelettet

Du har vondt i bein og kropp. Det kan kjennes ut som om det verker i hele kroppen.

Forklaring: Din sykdom kan medføre at immunsystemet frigir cytokiner. Cytokinene kan føre til en betennelseslignende tilstand - også i dine bein - og som kan gi skjelettsmerter.1

Svetting om natten

Du våkner opp badet i svette. Det kan kjennes ut som om du våkner opp i en vanndam.

Forklaring: Din sykdom kan medføre at immunsystemet frigir cytokiner. Cytokiner kan føre til en bettenelseslignende tilstand som gir nattesvette.1

Smerter i magen

Det kjennes ubehag i magen. Det kan kjennes ut som om din mage er veldig oppblåst.

Forklaring: Din sykdom kan medføre at andre organer (f.eks. din milt og lever) enn beinmargen starter å produsere blodceller. Leveren og milten kan bli forstørret hvis de overtar produksjonen av blodceller. En forstørret milt og/eller lever kan presse magen og gi magesmerter, ubehag og dårlig fordøyelse.1

TIPS

TIPS Vær oppmerksom på dine symptomer og snakk med din hematolog om dem og hvordan de utvikler seg. Din hematolog kan hjelpe deg med veiledning og endringer til din behandling slik at symptomene forsvinner eller blir mildere.

  1. Anderson LA, James G, Duncombe AS, et al. Myeloproliferative neoplasm patient symptom burden andquality of life: Evidence of significant impairment compared to controls. Am J Hematol. 2015 Oct;90(10):864-70