SAMMEN OM MPN: UTVID DITT NETTVERK

HJELP OG STØTTE

Ønsker du å bli kjent med andre med din sykdom? På denne siden finner du nyttige lenker som kan hjelpe deg på vei.

 

BLODKREFTFORENINGEN                                                  

Et trygt samlingspunkt for mennesker i samme situasjon

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt leukemi, myelomatose (benmargskreft), myeloproliferative sykdommer (MPN), annen blodkreftrelatert sykdom, for stamcelletransplanterte pasienter og for deres pårørende. Gjennom blodkreftforeningen får du mulighet til å snakke med andre som har gjennomgått det samme som deg. Du får blant annet tilgang til et nettverk av likepersoner. En likeperson er en ressursperson med egenerfaring med samme type sykdom som kan gi deg veiledning og støtte før, under og etter behandling.

 

For omsorgspersoner

De som står nær en som er syk har sine egne utfordringer og Blodkreftforeningen har derfor egne likepersoner for pårørende.  Blodkreftforeningens likepersoner har fått opplæring i dette arbeidet og har moralsk taushetsplikt. En likeperson er en som har gått gjennom en sykdomsperiode, enten som syk eller som pårørende. Foreningen arrangerer også møter, foredrag og andre aktiviteter sentralt og lokalt. Det finnes lokallag flere steder i landet. Som medlem i Blodkreftforeningen blir du del av et landsdekkende frivillig pasientforening. Gjennom foreningens arrangementer får du anledning til å møte andre i samme situasjon og ta del i erfaringsutveksling. Blodkreftforeningen har ulike tilbud for dem som ønsker dialog med en likeperson.


Blodkreftforeningens hjemmeside: 
www.blodkreftforeningen.no

Kontakt likepersontjenesten: likeperson@blodkreftforeningen.no eller på tlf. 94851111

Her kan du lese mer om Blodkreftforeningen

 

FACEBOOK-GRUPPE

På Facebook finnes en gruppe for personer med MPN. Her kan du komme i kontakt med andre med MPN. Klikk her for å be om medlemskap i gruppen.

Uppdaterad: 07-02-2017