LIVET MED MYELOPROLIFERATIVE SYKDOMMER

MINE SYMPTOMER
MINE UTFORDRINGER
MIN MPN

Er du berørt av en myeloproliferativ sykdom (MPN) som polycytemia vera (PV), essensiell trombocytemi (ET) eller myelofibrose (MF) er din erfaring unik for deg. På denne siden finner du fakta, nyttig informasjon og verktøy du kan ha bruk for i din hverdag!